jueves, 3 de agosto de 2017

Copa Catalunya de BTT infantils

La Torreta Bike organitza la desena prova de la copa Catalunya d'infantils.
Sera al del Parc de Valldoriolf (parc de la Tirulina) de la Torreta (la Roca del Vallès)
Dissabte 16 de setembre 2017

Control de llicències a les 15:00
Inici de la primera cursa a les 16:00
inscripcions:

Esportistes federats a la web: https://www.ciclisme.cat/cursa/btt/copa-catalunya-infantil-btt-la-roca-del-valles

Esportistes no federats: presencials una hora abans de la cursa

Preu:
Inscripció 5 €

Llicència del dia 5 €


Per tal de fomentar el ciclisme al nostre municipi les inscripcions i la llicència de dia serà gratuïta per als participants empadronats al municipi de la Roca del Vallès.


Les categories es determinen per els anys de naixement :


Categories 

PRE-BENJAMINS      2011-2012        5 A 6 ANYS 
BENJAMINS               2009-2010       7 A 8 ANYS 
PRINCIPIANTS           2007-2008       9 A 10 ANYS 
ALEVINS                     2005-2006    11 A 12 ANYS
NFANTILS                    2003-2004     13 A 14 ANYS

Circuit de 2300 m

Info:
latorretabike@gmail.com
640685128


Dirección de la cursa.
Calle Costa Brava nº 77 La Roca del Valles

Estareu davant del parc

Trac : http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14651831COPA CATALUNYA BTT INFANTIL

 Disposicions generals


 La Federació Catalana de Ciclisme, té com a principal objectiu la promoció del ciclisme escolar en nens/es a partir dels 5 i fins als 14 anys; amb la finalitat d’orientar y afavorir la seva iniciació, desenvolupament i perfeccionament en totes i cadascuna de les modalitats del ciclisme. El ciclisme en edat escolar, es basa en un clima de convivència entre esportistes, pares, tècnics, directius y arbitres; sent aquest el principal objectiu a assolir. El ciclisme ha de servir de motivació i estímul en l’aprenentatge esportiu, i en un adequat rendiment escolar i acadèmic, sense interposar la pràctica esportiva a la formació personal, i sent el resultat esportiu l’element de menys importància en aquestes edats.
5.2. Normes Generals:
5.2.1 Aplicabilitat La temporada de competició Escolar BTT, comença a partir del 1 de març i finalitza el 30 de setembre. ( a excepció de la modalitat del ciclocròs que es practica al hivern) En aquesta edat es recomanable evitar la participació continuada, dos dies seguits, en proves de competició. Temporada de descans necessària: És recomanable descansar de la bicicleta uns mesos durant el hivern.
5.2.2 Seguretat: a. Casc: L’ús del casc és obligatori sempre que es circuli en bicicleta. b. Guants: L’ús de guants és obligatori sempre que es circuli en bicicleta. c. Ulleres: L’ús d’ulleres és recomanable sempre que es circuli en bicicleta. d. Manillars: Els manillars hauran de disposar de taps en els seus extrems. e. Conducció segura: Els participants al ciclisme escolar s’obliguen a circular de manera segura sense fer cabrioles ni deixar anar el manillar. f. Es prohibeix alçar les mans del manillar durant les curses. g. Recomanem no fer sortides en bicicleta sol. En el cas que fos indispensable, cal deixar dita la ruta que es seguirà. h. Tot ciclista esta obligat a respectar les normes del Servei Català de Transit i. Cal respectar i cedir el pas als vianants i altres usuaris dels camins i vies públiques j. L’ús d’altaveus i auriculars durant la pràctica ciclista esta prohibit. k. L’ús de telèfons circulant en bicicleta està prohibit. Els incompliments dels punts a – b – d – e – f – j – k comportaran penalitzacions “molt greus”
5.2.3. Assegurança mèdica, procediments i retorn a la pràctica En cas d’accident caldrà seguir els procediments marcats per l’assegurança, segons l’apartat Documentació / “En cas d’accident” / Declaració d’accidents
5.2.4. Responsabilitat de l’equip i escoles de ciclisme El personal tècnic a càrrec de les diverses Escoles de Ciclisme, haurà d’estar en possessió de la llicencia de Tècnic de Nivell I (ROPEC: Tècnic del Registre Oficial Professional de l’Esport Català-Escola Catalana de l’Esport), llicència obligatòria a Catalunya per Escoles de Ciclisme (BTT, ruta, pista, BMX, trial, ciclocròs). Es responsabilitat del tècnic, que els seus alumnes portin correctament l’equipament esportiu del Club i les bicicletes en bones condicions mecàniques i adequades al desenvolupament correcte per l’edat del nen/a. També seran els encarregats de fer qualsevol reclamació o petició a l’equip arbitral. No està premés en cap cas, a pares o familiars fer aquest tipus de reclamacions.
5.2.5. Actitud esportiva Federació Catalana de Ciclisme Normativa Tècnica 2017 BTT – RAID v5 (4 maig 2017) 13 Els participants en les activitats de Ciclisme escolar es comprometen a mantenir una actitud esportiva responsable i respectuosa envers la resta de participants, tècnics, equip arbitral i persones de l’entorn. El seu incompliment comportarà penalització “lleu”.
5.2.6. Està prohibit llençar embolcalls o altres deixalles en la pràctica esportiva. En cursa, suposaria una penalització “greu”.
5.2.7. Obtenció de llicència federativa La llicencia federativa, es el document oficial de la FCC I RFEC, per identificar a la persona i Entitat Esportiva que representa. La llicencia es necessària per participar a qualsevol activitat federada o representar a l’esport del ciclisme en qualsevol de les seves manifestacions. El període de validesa és anual segons normativa, i s’expedeix junta amb l’assegurança obligatòria d’accidents esportius i de Responsabilitat Civil. Per participar en les curses federades, també es podrà tramitar la llicència de dia.
5.2.8. L’Ús de substàncies dopants, segons estableix la AMA, la UCI i RFEC està prohibit. En cas de necessitat per una malaltia, s’ha de fer sota prescripció mèdica. El comitè arbitral podria demanar la presentació del deguts informes mèdics. El seu incompliment comportarà una penalització “molt greu”
5.2.9. Substàncies no permeses per Ciclisme escolar: Per raons mèdiques no es permès prendre gels ni begudes amb cafeïna i altres compostos excitants com Guaranà o Taurina. El seu incompliment comportarà una penalització “molt greu” Controls de Salut: L’estat de salut dels esportistes és basic pel creixement i desenvolupament. Malgrat no ser obligatoris per la tramitació de la llicència, es recomana una revisió mèdica anual segons el protocol bàsic que podeu trobar a la pagina web federativa Documentació / Llicencia/Certificat aptitud esportiva
 5.3. Categories PRE-BENJAMINS 2011-2012 5 A 6 ANYS BENJAMINS 2009-2010 7 A 8 ANYS PRINCIPIANTS 2007-2008 9 A 10 ANYS ALEVINS 2005-2006 11 A 12 ANYS INFANTILS 2003-2004 13 A 14 ANYS
5.4. Equipament: Casc, guants, Ulleres, Sabates i mitjons, son obligatoris per la pràctica ciclista de qualsevol modalitat i categoria. BICICLETES BTT: Es permet l’ús de les diverses mesures i models de BTT, des de les rodes més petites fins a les de 29”, sent aquestes últimes recomanables només a partir de la categoria infantil. El pedal automàtic es recomanable en totes les categories. Assistència externa: No es permet l’assistència tècnica externa a excepció de la zona tècnica degudament marcada en el circuit. El seu incompliment comportarà penalització “molt greu” Canvi de bicicletes: No es permet en cap cas el canvi de bicicleta durant les curses. Federació Catalana de Ciclisme Normativa Tècnica 2017 BTT – RAID v5 (4 maig 2017) 14
5.5. Informació Curses de BTT Trobareu tota la informació actualitzada de les curses a www.ciclisme.cat Definició: Les curses de BTT transcorren en recorreguts tancats, degudament senyalitzats, de distàncies concretes segons la categoria. Els corredors donaran les voltes estipulades pel equip arbitral segons les categories. 1. Límits de temps per cursa/ categoria:
a. Pre-Benjamins 10’
 b. Benjamins: 15’
c. Principiants: 20’
d. Alevins: 25’
e. Infantils: 30’
2. Només podran estar dins el circuit, en la zona de sortida i d’arribada i en la zona tècnica el personal identificat com a Tècnic, Àrbitre o Personal d’organització, juntament amb els corredors que participen.
3. El responsable tècnic de cada Club ha d’evitar l’entrada al circuit a familiars o pares no acreditats; i juntament amb l’organització ha de vetllar per el bon desenvolupament de la cursa y el públic en general.
4. No està permès durant la cursa empènyer als corredors o córrer al seu costat, ni tant sols el tècnic titulat, per tal d’evitar molèsties i accidents ocasionals a altres corredors. El seu incompliment comportarà una sanció greu.
5. Senyalització: Els circuits estaran degudament senyalats i delimitats amb cintes per evitar als corredors que es perdin o puguin sortir del mateix.
6. Sortir del circuit o retallar no permès Està prohibit sortir del circuit o retallar el seu recorregut. Tot corredor que abandoni la proba, ha de fer-ho per la línia de meta, parant davant els arbitres i donant el seu número de dorsal. El seu incompliment comportarà una sanció lleu.
7. Inscripcions: Es faran presencials en els Opens BTT infantils i Copa Catalunya. En el cas de la Kids Cup, seran via la web.
8. Classificacions de les diferents proves i Ranquings: Segons normativa actual
9. Graelles de sortida a cada prova. Les Graelles de sortida seran segons les classificacions de l’anterior prova scratch. Per veure mes detalls, veure la normativa general. Tot corredor, prendrà la sortida amb un peu a terra, no es pot sortir agafat a cap tanca, o agafat per cap persona. Un cop a línia de sortida la primera categoria de participants, tots els ciclistes i tècnics han d’abandonar el circuit deixant-lo lliure per la disputa de la prova. Els ciclistes d’altres categories han de realitzar l’escalfament en la zona habilitada.
10. Graelles de sortida Campionats de Catalunya. Segons definició normativa actual
11. Avançament de corredors. Federació Catalana de Ciclisme Normativa Tècnica 2017 BTT – RAID v5 (4 maig 2017) 15 Cal avançar en zones on l’amplada del circuit ho permeti, demanant pas si s’escau.
12. Corredors a peu: Els corredors que vagin a peu en algun tram del circuit han de deixar passar a qualsevol corredor que l’avanci en bicicleta.
13. Corredors doblats Tot corredor masculí que sigui doblat durant la prova, haurà de parar i abandonar sempre que li indiqui l’àrbitre al passar per línia de meta o zona tècnica. En el cas de les fèmines que siguin doblades, podran seguir en competició per optar a la seva classificació, sempre que els arbitres no indiquin el contrari, per motius de seguretat.
14. El Líder de la prova te drets sobre el circuit però no pot obstaculitzar els avançaments .
15. Està prohibit envair la trajectòria de manera agressiva d’un company. El seu incompliment comportarà una sanció molt greu.
16. Cursa aturada per situació d’emergència: Aturem els corredors en ordre de classificació.
17. Reconeixement del circuits: El circuit podrà ser reconegut abans del inici de la primera prova, només per participants i entrenadors identificats.
18. Zones de Reparació i d’avituallament: Hi pot haver una zona identificada i marcada per la reparació d’averies i avituallament si les arbitres ho permeten.
19. L’avituallament extern fora de les àrees no marcades estan prohibits.
20. En cap cas es pot posar els bidons en la bici ni tocar als ciclistes
21. No està permès mullar els ciclistes durant la prova.
22. Les persones presents en les zones tècniques hauran d’anar degudament identificades.
23. En cas de temperatures altes, es podrà habilitar una segona zona d’avituallament.
24. Les reclamacions i protestes es faran als arbitres per part del director de l’equip. En cap cas s’acceptaran protestes o reclamacions per part dels pares.
5.6. Participació en marxes no competitives La participació en proves de BTT que no formen part del calendari de competició infantil és permesa amb un límit de 30Km o dues hores de prova, per alevins i infantils, sota la responsabilitat dels pares i acompanyats d’un major de 18 anys. En cap cas hi haurà classificació.
 5.7. Codi de conducta dels pares:
1. Qualsevol pare que circuli al voltant del circuit, o acompanyi en bicicleta els ciclistes, ha d’utilitzar el casc obligatòriament. El seu incompliment comportarà una sanció greu.
2. No està permès durant la cursa empènyer als corredors o córrer al seu costat, ni tant sols el tècnic titulat, per tal d’evitar molèsties i accidents ocasionals a altres corredors. El seu incompliment comportarà una sanció greu. Federació Catalana de Ciclisme Normativa Tècnica 2017 BTT – RAID v5 (4 maig 2017) 16 5.8. Sancions: Les penalitzacions per incompliment de les normes es regeixen sota el següent codi:
1. Lleus: Comporten un avís de sanció. La repetició de dues sancions lleus comporten una sanció greu.
2. Greus: Comporten la pèrdua d’una posició en la última prova en la que ha participat, el dia de la sanció o anterior. Dues sancions greus, comporten una sanció molt greu.
3. Molt Greus: Comporten la desqualificació de la prova en la que es produeix, o en la prova anterior. Els pares o familiars que rebin una sanció per incompliment de les normes, s’aplicarà la sanció al corredor implicat.

viernes, 28 de abril de 2017       Equip inclusiu

 Per formar part de l’equip, només es necessita una bici i ganes de gaudir. No es cobra cap quota als “socis”, només s’ha de pagar la roba del club  el seu maillot o culotte. Tanmateix, en el cas que hi hagi la intenció i el compromís d'assistir als entrenaments i a les curses, es parlaria les condicions . 
Els entrenaments també són gratuïts i els entrenadors, estan certificats pel Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de  Ciclisme, imparteixen classes de manera gratuïta.

 Creiem que oferint facilitats als corredors i corredores i sobretot als més joves, apropem el ciclisme i potenciem l’esport de base al nostre municipi, especialment el ciclisme de muntanya i de carretera. Aquest treball de formació que portem impartint des de fa 8 anys està funcionant perquè d’una banda, cada cop hi ha més nens i nenes interessats en fer ciclisme, i d’altra, s’estan aconseguint molts bons resultats: hi ha corredors i corredores que són convocats per la Selecció Catalana i disputen campionats a nivell estatal. La passada temporada es van aconseguir triomfs fruit de l'esforç i la il·lusió dels corredors i dels socis. Des que es va crear el club, l’ambient familiar que s’ha instaurat ha ajudat a motivar els corredors, a augmentar la jove cantera i el nombre de ciclistes que volen competir.


La nostra filosofia

No només es va crear una idea d’equip “familiar” i “associatiu”, sinó que també va aparèixer una filosofia pròpia: gaudir del ciclisme i de la competició d’una manera “sana” i sense cap pressió i, sobretot, acostar l’esport a tothom (en especial, el ciclisme de muntanya).
 Però, el més important que s’ha assolit ha estat d’una banda, que aquesta filosofia està passant de pares a fills.
 I d’altra, s’ha creat un ambient familiar que comparteix la passió pel ciclisme, ja sigui damunt la bicicleta o ajudant en la organització d’esdeveniments.


martes, 7 de marzo de 2017

Classificacions i fotos - 7ª Marxa Femenina BTT / Running / Caminar (5 de març)Corredores, ciclistes i caminants, esperem que diumenge hagueu gaudit tant o més que nosaltres! Gràcies per la vostra confiança!

Si voleu veure les fotos, les teniu disponibles a la nostra pàgina de Facebook.


Aquí us deixem els llistats amb les classificacions de BTT (ruta llarga) i Running:


BTT
RUNNING
Salut i fins l'any que ve! 

jueves, 6 de octubre de 2016

7ª Marxa femenina BTT & RUNINNG La Torreta (5 març 2017)


La Torreta Bike organitza la 7ª Marxa femenina BTT & RUNINNG el diumenge 5 de març amb motiu del Dia Internacional de la dona

Pedala, corre o camina. Tu tries!

En aquesta edició, seguim oferint 3 MODALITATS ESPORTIVES:

BTT (3 recorreguts): 9km (dificultat fàcil) / 15km (dificultat fàcil) / 21km (dificultat moderada).

RUNNING (1 recorregut): 9km 950m

CAMINAR (1 recorregut): 9km 950m


SORTIDES

LLOC: tots els circuits sortiran i finalitzaran al parc de Valldoriolf (parc de la tirolina) de La Torreta (a sota teniu un mapa).

HORA: 09:30h [BTT] i 09:40h [RUNNING i CAMINAR]

INSCRIPCIONS

ANTICIPADES (des de l'1 de gener al 28 de febrer).

PREUS: [sense llicència] 13 € adultes i 11 € menors de 12 anys // [Amb llicència federativa] 11 € adultes i 9 € menors de 12 anys.

Les inscrites abans del 26 de febrer tindran el dorsal personalitzat i rebran una samarreta commemorativa.

EL MATEIX DIA DE LA MARXA

PREUS: [sense llicència] adultes i menors de 12 anys 18 € // [amb llicència federativa] adultes i menors de 12 anys 16 €Les participants que s'inscriguin el mateix dia no entren al sorteig de regals i no se'ls hi garanteix l'obsequi.

INSCRIU-TE!
(de l'1 de gener al 28 de febrer)

Escull la teva modalitat i fes clic:
LLIURAMENT DE DORSALS, BRIEFING I SORTEIG DE REGALS

Dissabte 4 de març: Centre Cultural Can Tàpies La Torreta (direcció a sota)

18h a 20h: lliurament de dorsals
19h: briefing
19:15h: sorteig de regals (els premis es lliuraran el dia de la marxa, un cop finalitzades les proves).

Diumenge 5 de març: Parc de Valldoriolf (direcció a sota)

7:30-09:15h: recollida de dorsals
9h: briefing

SERVEIS

Les participants amb inscripció anticipada rebran un obsequi.
Hi haurà un avituallament i, en acabar, botifarrada
Sorteig de regals al final de la marxa.
Altres: vestidors, dutxa (Camp de futbol de la Torreta), guarda-roba, assistència mèdica, reparació de bicicletes, bar.

PREMIS

Les participants que arribin primeres al punt més alt (21km BTT i Running) rebran un pernil cadascuna.
Trofeus per a les tres primeres classificades del recorregut llarg de BTT i de Running.

Aquesta Marxa és exclusivament femenina

CONTACTE 

Telf.- 640685128-645651075
Mail info cursa: marxafemenina2017@gmail.com 


COM ARRIBAR?

PARC DE VALLDORIOLF (parc de la tirolina)

La Torreta és un barri de la Roca del Vallès que està al costat de Granollers.
Direcció per al GPS: Carrer Costa Brava nº 79 08430 la Roca del Vallès.

En cotxe:
Per autopista AP7 Sortida 13 Mataró, Granollers Est.
Anar en direcció Granollers Est.
No entrar al poble de la Roca.
En arribar a la Benzinera de la Repsol direcció Granollers Centre, La Torreta.

Amb tren:
Línia Barcelona Massanet R2 i R8 fins la parada "Granollers Centre".
La distància de l'estació a la sortida és de 800m (uns 15 - 20 minuts a peu).
CENTRE CULTURAL LA TORRETA


Carrer Ramón i Cajal s/n La Torreta, La Roca del Vallès

REPORTATGES D'EDICIONS ANTERIORS

2016

2015

COL·LABORADORS

TRACS (pendents de publicar)

Trac recorregut 23km BTT

                               https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16164475

Trac recorregut 16km BTTTrac recorregut curt BTT - Running - Caminar

lunes, 12 de septiembre de 2016

Copa Catalana BTT La Torreta 2016

El Parc de Valldoriolf de la Torreta va acollir dissabte la 10a prova de la Copa Catalunya infantil de BT. Una prova en la qual hi van participar més de 100 ciclistes, des de categoría prebenjami fins a infantil, provinents de tots els indrets de Catalunya i també d’Andorra: “S’han fet tres circuits diferents segons categoria, és un circuit molt exigent amb pujades i baixades i zones tècniques però ha agradat molt”, destacava Jaume Brau, president de la Torreta Bike.

Entre els corredors hi havia 6 participants del club organitzador, La Torreta Bike, que van aconseguir quatre podis amb dos primers llocs i dos segons llocs. El primer local en pujar al podi va ser Víctor Méndez, en categoria benjamí, a només 8 segons del guanyador: “M’ha agradat molt el circuit i córrer en una cursa que ha organitzat el club”. També de la categoria benjami Carmen Cabot va ser la guanyadora. En categoria principiant Maria Cabot va quedar segona i en categoría infantil, Sara Méndez, actual campiona d’Espanya, va guanyar la prova. Destacar també les actuacions de Rubén Ariza, que va quedar en 6a posició en categoria aleví i Abel Bartolomé també 6è, en categoría infantil.miércoles, 17 de agosto de 2016

Copa Catalunya de BTT infantils

La Torreta (la Roca del Vallès) organitza la desena prova de la copa Catalunya d'infantils.
Sera al del Parc de Valldoriolf (parc de la Tirulina) de la Torreta (la Roca del Vallès)
Dissabte 10 de setembre

Control de llicències a les 16:00
Inici de la primera cursa a les 17:00
Les inscripcions són presencials

Només està permès la participació a participants amb llicència de la FCC

Hi participaran les categories de:
- Prebenjamins
- Benjamins
- Principiants
- Alevins
- Infantils

Circuit de 2300 m

Info:
latorretabike@gmail.com
640685128


Dirección de la cursa.
Calle Costa Brava nº 77

Estareu davant del parc

Trac : http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14651831COPA CATALUNYA BTT INFANTIL

 Disposicions generals

La Copa Catalunya BTT Infantil és un calendari de proves de promoció destinat als nens i nenes en edat escolar.


Està destinat a potenciar les escoles de ciclisme existents e intentar crear de noves. Els nens i nenes han de ser els principals protagonistes.

La seva finalitat és la d’iniciació en el món del ciclisme de competició, educar i crear uns hàbits de comportament i respecte per als seus competidors. Evitar la pressió dels resultats dels nens i nenes per part dels educadors.

Durant el mes d’agost (exceptuant el primer i últim cap de setmana) no es faran curses de Kids Cup, Open de Promoció, Copa Catalana, ni Campionats de Catalunya.

A totes les curses s’establirà una classificació individual i per equips. No hi haurà puntuacions i no es podrà establir una classificació general de cap categoria.

Les proves de categoria infantil hauran de tenir una sortida exclusiva i separada de altres categories d’edat superior

Categories

Les categories es determinen per els anys de naixement :

Prebenjamins
2010 - 2011
Benjamins
2008 - 2009
Principiant
2006 - 2007
Aleví
2004 - 2005
Infantil
2002 - 2003


Condicions de participació

En el cas de corredors de promoció fins a categoria Aleví que no disposin de llicencia federativa, s’autoritzarà la seva participació, previ pagament de l’assegurança de dia ( 5 euros). Per a properes curses, s’aconsellarà que tramitin la llicencia a la FCC per un club afiliat.

Per a la categoria Infantil és necessari passar un Reconeixement Mèdic, seguint el protocol federatiu si no es va passar al any 2015, i s’ha de tramitar obligatòriament a la FCC, presentant el Certificat Mèdic d’aptitud per la pràctica esportiva.

Es recorda que és obligatori portar la Llicència Federativa en el moment de la inscripció a cada cursa. La taxa d’inscripció es fixa a 5 euros.

És obligatori l’ús del casc. Els circuits seran com a màxim de 3 km, als quals es donaran varies voltes segons la categoria.

Les bicicletes amb sistema de frenat de disc no podran utilitzar-se els que tenen forma de serra, pel perill que suposa per al ciclista i la resta de participants.

El temps aproximat de participació per categoria serà el següent:

Infantils :
40 minuts

Alevins :
30 minuts

Principiants:
25 minuts

Benjamins
15 minuts

Prebenjamins
10 minutsDesenvolupament de la cursa

La graella de sortida es formarà segons l’ordre de la classificació de la cursa anterior, seguit de la resta. Podran sortir els nens i a continuació les nenes que formaran la graella seguint el mateix criteri.

La cursa de nens es donarà per finalitzada quan arribi el primer ciclista. La cursa de nenes es donarà per finalitzada quan arribi la primera ciclista.
Ningú podrà ajudar als corredors dins del circuit durant la cursa, a excepció d’avaria mecànica.

 Classificacions
6.5.1 .- Individuals

A cada cursa s’establirà una classificació individual per cada categoria de competició, masculina i femenina: Prebenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil .

6.5.2.- Equips de Club
Cada participant adjudicarà 1 punt al Equip del Club que figuri a la seva llicencia.

Els tres primers classificats de cada categoria obtindran 2 punts per la puntuació del seu Equip a la cursa.

A cada cursa s’establirà un llistat amb la puntuació de l’Equip de Club en funció del nombre de participants amb llicencia de cada Club Ciclista i dels punts adjudicats per classificació. En cas d’empat a punts, la classificació individual serà determinant.

El llistat amb la suma de puntuacions de totes les curses, al final de la temporada, servirà com a referència per atorgar els ajuts als Clubs amb Equips Infantils. En cas d’empat a punts a la classificació final, el nombre de primers, segons o tercers llocs per Equips a cada cursa serà, en aquest ordre, determinant.

Les reclamacions en cursa solament seran ateses mitjançant el director esportiu, de no ser present es faran via e mail a traves del club.

Premis

A cada cursa hi haurà trofeus per el 1er 2on i 3er classificat de cada categoria i sexe.